Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, με διάρκεια 40 ωρών!

Το εκπαιδευτικό κέντρο Ace Training and Development Centre αρχίζει μια νέα σειρά σεμιναρίων που απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για κατάρτιση στον τομέα της διαμεσολάβησης με σκοπό να εγγραφούν στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με βάση τον Ν.159(Ι) /2012 και να επενεργούν ως πιστοποιημένοι Διαμεσολαβητές.

Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, με διάρκεια 40 ωρών!

Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται από την πολύ έμπειρη εξ Ελλάδος εκπαιδεύτρια κυρία Μαρίνα Αρσενοπούλου.

Με τη παρακολούθηση του 40ωρου σεμιναρίου Κατάρτισης στη Διαμεσολάβηση, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών.

Το σεμινάριο αφορά δύο είδη διαμεσολάβησης, τη διαμεσολάβηση Εμπορικών διαφορών και της διαμεσολάβησης Αστικών διαφορών.

 • Διδακτική Ενότητα 1: Τα Μέσα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Μ.Ε.Ε.Δ.) και επεξήγηση του Ν.159(Ι)/2012
 • Διδακτική Ενότητα 2: Η Διαμεσολάβηση ως παρέμβαση στη σύγκρουση
 • Διδακτική Ενότητα 3: Απαραίτητες Διαπραγματευτικές Τεχνικές του Διαμεσολαβητή
 • Διδακτική Ενότητα 4: Διαμεσολαβητική Διαδικασία και οι Συμμετέχοντες σε αυτήν (δομή της συνάντησης, σύνταξη συμφωνίας, ρόλος διαμεσολαβητή)
 • Διδακτική Ενότητα 5: Το Νομικό Πλαίσιο της Διαμεσολάβησης και Βασικοί Ορισμοί. Διαμεσολάβηση στο καταναλωτικό δίκαιο και νόμοι που αφορούν Τραπεζικά θέματα.
 • Διδακτική Ενότητα 6: Εγγυήσεις για τη Συμμετοχή των Μερών στη Διαμεσολάβηση.
 • Διδακτική Ενότητα 7: Η Κατάληξη της Διαμεσολάβησης – Το Πρακτικό Διαμεσολάβησης.
 • Διδακτική Ενότητα 8: Συνολική επισκόπηση του θεσμού – Κώδικας Δεοντολογίας

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού email
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η διδασκαλία εξ αποστάσεως διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις.

Η δομή των διδακτικών ενοτήτων είναι διαμορφωμένη, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του, προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό, επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες, εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών.

Πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις διδακτικές ενότητες.


Μαρίνα Αρσενοπούλου

Εκπαιδεύτρια: Μαρίνα Αρσενοπούλου

Η Μαρίνα Αρσενοπούλου είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών στην Ελλάδα και την Κύπρο, δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Katholieke Universiteit Leuven του Βελγίου. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία καθώς και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ University of Illinois Athens Program). Έχει  ασχοληθεί με την Συμβουλευτική Ψυχολογία και ολοκλήρωσε το πρώτο έτος εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt.

 Ασχολείται ενεργά με τη διαμεσολάβηση και την εκπαίδευση διαμεσολαβητών και είναι από τους πρώτους διαμεσολαβητές στην Ελλάδα που διενήργησαν διαμεσολαβήσεις.  Διαπιστεύτηκε ως διαμεσολαβήτρια από τον διεθνώς αναγνωρισμένο βρετανικό φορέα CEDR (CEDR Accredited Mediator) και ακολούθως διαπιστεύτηκε στην Ελλάδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (2012). Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε και διαπιστεύτηκε στη Μεγάλη Βρετανία (2013) ως Διαμεσολαβήτρια για τις Εργασιακές Διαφορές (ADR Group UK Accredited Workplace Mediator). Επίσης εκπαιδεύτηκε και πιστοποιήθηκε με βάση τα διεθνή πρότυπα  ως  Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το CEDR και αποτελεί  από το 2013 μέλος της διεθνούς εκπαιδευτικής του ομάδας (CEDR  Trainer).

Διαθέτει πολυετή εμπειρία  στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση διαμεσολαβητών. Διδάσκει στα προγράμματα βασικής κατάρτισης και μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών των Ινστιτούτων Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (ΙΝΚΑΔΙΛ) και Καβάλας (ΙΝΚΑΔΙΚ) και λαμβάνει μέρος ως εκπαιδεύτρια σε προγράμματα βασικής κατάρτισης διαμεσολαβητών  στην Κύπρο. Πλέον των προγραμμάτων βασικής κατάρτισης διαμεσολαβητών, σχεδιάζει, επιμελείται και διδάσκει σε προγράμματα μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών προχωρημένου επιπέδου (Advanced Mediation), σε προγράμματα μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών στις οικογενειακές διαφορές (Family Mediation) καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης Νομικών Παραστατών στη διαμεσολάβηση (Mediation Advocacy). Eχει συμμετάσχει ως κριτής στον διεθνή διαγωνισμό διαμεσολάβησης International Academy of Dispute Resolution (INADR).

Δραστηριοποιείται ενεργά  για τη διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης, αρθρογραφεί και λαμβάνει μέρος ως εισηγήτρια σε πλήθος ημερίδων και εκδηλώσεων σε συνεργασία με Δικηγορικούς Συλλόγους και διάφορους Οργανισμούς (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς Συλλόγους Λάρισας, Τρικάλων, Βόλου, Καβάλας, Σύνδεσμο Θεσσαλικών Βιομηχανιών ΣΘΕΒ, Εμπορικό Επιμελητήριο, Mediation Europe Eirene Project κ.α.)  Έχει επανειλημμένως διδάξει εθελοντικά με στόχο την εξοικείωση των μελών του Δικηγορικού Σώματος με τη διαμεσολάβηση.

 

Ημέρες: To Be Announced

Ημερομηνίες: To Be Announced

Ώρα: To Be Announced

Διάρκεια Σεμιναρίου: 40 Ώρες
Χώρος: Online Course (Zoom & Microsoft Teams)
Γλώσσα: Ελληνικά
Κόστος: €420*
(Initial cost: €1.100, HRDA Subsidy: €680)
*plus VAT on initial cost. Special discount for non-subsidy eligible candidateΚ