Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CYQF/EQF5
,(35 ώρες)

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο να αναπτύξει πιστοποιημένους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ανεξαρτήτως αντικειμένου, με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επίπεδο 5». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία των υποψήφιων εκπαιδευτών μέσω του προγράμματος μέσης διάρκειας.

Η διαδρομή του προγράμματος περιλαμβάνει:

  • Διάλεξη και παρουσίαση της νέας γνώσης
  • Πρακτική άσκηση διάγνωσης αναγκών κατάρτισης σε εταιρεία / οργανισμό
  • Πρακτική άσκηση της μικροδιδασκαλίας
  • Προετοιμασία ειδικής εργασίας
  • Σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έμπειρους και σχετικά νέους εκπαιδευτές σε οποιοδήποτε θεματικό πεδίο ή στελέχη εταιρειών / επιχειρήσεων / οργανισμών που έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση και επιθυμούν να προχωρήσουν στη διαδικασία της αξιολόγησής τους από την ΑΝΑΔ.

Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι:
– εκπαιδευτές ενηλίκων
– στελέχη επιχειρήσεων / οργανισμών
– εκπαιδευτές και στελέχη συνεχιζόμενης κατάρτισης και διά βίου παιδαγωγούς
– σύμβουλοι σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Μέρες: Τρίτη και Παρασκευή

Ημερομηνίες:

  • Μάϊος: 30
  • Ιούνιος: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
  • Ιούλιος: 4, 7

Ωράριο: 17:30 – 20:45
Τοποθεσία: Διαδικτυακά
Διάρκεια: 35 ώρες
Γλώσσα: Ελληνικά

Κόστος: €300*
(HRDA Subsidy: €595, Initial cost: €895)

*plus VAT on initial cost. Special discount for non-subsidy eligible candidates