Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CYQF/EQF5

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο να αναπτύξει πιστοποιημένους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ανεξαρτήτως αντικειμένου, με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επίπεδο 5». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία των υποψήφιων εκπαιδευτών μέσω του προγράμματος μεγάλης διάρκειας.

Η διαδρομή του προγράμματος περιλαμβάνει:

 • Διάλεξη και παρουσίαση της νέας γνώσης
 • Πρακτική άσκηση διάγνωσης αναγκών κατάρτισης σε εταιρεία / οργανισμό
 • Πρακτική άσκηση της μικροδιδασκαλίας
 • Προετοιμασία ειδικής εργασίας
 • Σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Εισαγωγη
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να γίνουν εκπαιδευτές και δε διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία ή διαθέτουν πολύ λίγη ή αρκετή αλλά επιθυμούν να εκπαιδευτούν κατάλληλα προτού προχωρήσουν στη διαδικασία της αξιολόγησής τους από την ΑΝΑΔ.

 

Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι:

– εκπαιδευτές ενηλίκων

– στελέχη επιχειρήσεων / οργανισμών

– εκπαιδευτές και στελέχη συνεχιζόμενης κατάρτισης και διά βίου παιδαγωγούς

– σύμβουλοι σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων

– όποιος επιθυμεί να εργασθεί στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

Μέρες: Τρίτη και Πέμπτη

Ημερομηνίες:

 • Aπρίλιος: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
 • Μάϊος: 7, 9, 14, 16 21, 23, 28, 30
 • Ιούνιος: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27
 • Ιούλιος: 2

Ωράριο: 17:30 – 20:45
Τοποθεσία: Διαδικτυακά
Διάρκεια: 77 ώρες
Γλώσσα: Ελληνικά

Κόστος: €460
(HRDA Subsidy: €1540, Initial cost: €2000)

Special discount for non-subsidy eligible candidates