Εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για άτομα άνω των 35 ετών

Οι συνεχώς αυξανόμενες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες και νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις. Στα πλαίσια αυτών των αναγκών περιλαμβάνεται και η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από όλο σχεδόν το προσωπικό των εταιρειών. Μεγαλύτεροι σε ηλικία επαγγελματίες μπορεί να μην έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν την εργασία τους τώρα που η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει γίνει μέρος της.

Επίσης η χρήση υπολογιστή στις μέρες μας κρίνεται απαραίτητη και στην προσωπική ζωή μας τόσο για ψυχαγωγία όσο και σε περαίωση πλήθους σημαντικών δραστηριοτήτων, όπως υποβολή φορολογικής δήλωσης, πληρωμή κοινωνικών ασφαλίσεων, ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό προκαλεί την ανάγκη εκπαίδευσης των μεγαλύτερων σε ηλικία συνανθρώπων μας.


1.Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και διαχείριση αρχείων
         
➜Άνοιγμα και κλείσιμο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
➜Περιήγηση και αναζήτηση φακέλων και υποφακέλλων της
ιεραρχικής δομής ενός υπολογιστή
➜Πρόσβαση και διαχείριση βασικών λειτουργιών και
εργαλείων των φακέλων και αρχείων

2.Πλοήγηση στο Διαδίκτυο

➜Περιήγηση και αναζήτηση πληροφορικών από το διαδίκτυο
➜Ανάκτηση και αξιολόγηση πληροφοριών
➜Ανταλλαγή πληροφοριών

3.Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

➜Αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
➜Διάταξη ηλεκτρονικού μηνύματος
➜Οργάνωση/ταξινόμηση μηνυμάτων
➜Χρήση και διαχείριση του βιβλίου διευθύνσεων

4.Επεξεργασία Κειμένου

➜Διαχείριση αρχείων κειμένων
➜Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου
➜Μορφοποίηση και έλεγχος κειμένων
➜Εκτύπωση κειμένων

5.Λογισμικό Ηλεκτρονικών
Φύλλων
 
➜Διαχείριση ηλεκτρονικών φύλλων
➜Εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων των ηλεκτρονικών φύλλων
➜Μορφοποίηση και έλεγχος ηλεκτρονικών φύλλων
➜Χρήση συναρτήσεων και δημιουργία εξισώσεων
➜Εκτύπωση ηλεκτρονικών φύλλων

6.Ασφάλεια Δεδομένων
και πρόσβασης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 
➜Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων
➜Εφεδρική αποθήκευση δεδομένων      
➜Χρήση λογισμικού κατά των ιών
➜Ασφαλής πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στο διαδίκτυο


Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τις βασικές γνώσεις πάνω στη λειτουργία του υπολογιστή έχοντας μικρή ή και καθόλου γνώση και δυσκολεύονται να επιτελέσουν βασικές λειτουργίες στον υπολογιστή τους.

Ημέρες: Τρίτη & Παρασκευή

Ημερομηνίες:

 • Σεπτέμβριος: 22,25,29
 • Οκτώβριος: 2,6,9,13,16,20,23,27,30
 • Νοέμβριος: 3,6,10,13,17,20,24,27

  Ωρα:
   16:00 – 19:15 μμ 
  Χώρος: Ομήρου 3 Λευκωσία
  Γλώσσα: Ελληνικά
  Κόστος: Κόστος συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, εκπαιδευτικό υλικό και διαλείμματα €900
  Επιχορήγηση:  Χορηγία ΑνΑΔ €720             
  Πραγματικό Κόστος: €180*
  *επιπλέον ο ΦΠΑ σε όλο το ποσό