Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CYQF/EQF5
Διαδρομή 1

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο να αναπτύξει πιστοποιημένους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ανεξαρτήτως αντικειμένου, με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επίπεδο 5». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Εισαγωγη

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΙΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η’/ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η’/ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η’/ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να γίνουν εκπαιδευτές και δε διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία ή διαθέτουν πολύ λίγη ή αρκετή αλλά επιθυμούν να εκπαιδευτούν κατάλληλα προτού προχωρήσουν στη διαδικασία της αξιολόγησής τους από την ΑΝΑΔ.

 

Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι:

– εκπαιδευτές ενηλίκων

– στελέχη επιχειρήσεων / οργανισμών

– εκπαιδευτές και στελέχη συνεχιζόμενης κατάρτισης και διά βίου παιδαγωγούς

– σύμβουλοι σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων

– όποιος επιθυμεί να εργασθεί στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

Μέρες: Τρίτη και Πέμπτη

Ημερομηνίες:

  • Μάρτιος: 28, 30
  • Απρίλιος: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27
  • Μάϊος: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
  • Ιούνιος: 1, 6, 10

*Το Μάϊο τα μαθήματα είναι 3:30 ώρες και τον Ιούνιο τετράωρα εκτός το τελευταίο που είναι 7ωρο

Ωράριο: 17:30 – 20:45
Τοποθεσία: Online / Δια ζώσης
Διάρκεια: 77 hours
Γλώσσα: Ελληνικά

Κόστος: €491*
(HRDA Subsidy: €1309, Initial cost: €1800)

*plus VAT on initial cost. Special discount for non-subsidy eligible candidates